Activitats

Llista d’alumnat admès i llista d’espera del CFGM d’atenció a persones en situació de dependència (TADE)

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 30/07/2020 És la llista d’alumnes que assignen al centre. Alumnes preinscrits al centre 30/07/2020 És la llista de tots els alumnes que van fer […]

Activitats

Tancament del centre

La Direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Girona ens ha informat avui que totes les activitats que s’hagin de realitzar en els centres docents de Figueres s’hauran de fer amb caràcter general de forma telemàtica, […]