Tria de matèria optativa per a l’alumnat que el proper curs farà 1r d’ESO

Benvolgudes famílies i alumnes,

La tria d’optatives del curs vinent de 1r d’ESO es realitzarà de forma telemàtica. L’alumnat de 1rd’ESO durà a terme una matèria optativa de dues hores setmanals.

L’alumnat haurà de respondre un formulari que estarà disponible fins el 26 de juny.

El professorat ha elaborat diferents vídeos per ajudar-vos en la presa de decisió. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l’institut.

Oferta de matèries optatives de 1r d’ESO
Francès

Aquesta matèria ofereix el primer contacte amb el francès, es parteix des de zero. En cas que els alumnes ja tinguin unes nocions prèvies de la llengua, és el moment de repassar i consolidar els coneixements per establir una bona base lingüística.

El nostre centre col·labora amb l’Alliance Française i l’Institut Français, cosa que permet presentar-se a les proves oficials per obtenir títols oficials de francès reconeguts per marc europeu de les llengües.

L’aprenentatge de la llengua es fa mitjançant cançons, lectures, pel·lícules… combinats amb l’aprenentatge de la gramàtica. Altres aspectes que es treballen són la comprensió oral i escrita de la llengua, l’expressió, la cultura…

Informàtica

Aquesta matèria s’adreça a tots els alumnes que vulguin consolidar i ampliar el domini de les eines i els entorns digitals que s’utilitzen al llarg de tota l’ESO, com ara: correu gmail, google drive, moodle, programes d’edició de text, fulls de càlcul, suports per elaborar presentacions…

Es treballa tot el que té a veure amb la competència digital de manera individual o a través del treball en grups. S’utilitzaran programes de programari lliure i les eines i extensions que ofereix la plataforma google.

Aquesta matèria es du a terme a l’aula d’informàtica del centre i a l’aula de projectes.