Recuperació de pendents

Curs 2017-2018
ESO
Criteris recuperació de pendents ESO*
Calendari recuperació de pendents (1r parcial)
Calendari recuperació pendents (2n parcial)
Calendari recuperació pendents (conv. ordinària)

*Per a més detalls, contacteu amb el Cap de departament.

 

Batxillerat (diürn i nocturn)
Criteris recuperació de pendents BAT*
Calendari recuperació pendents (1r parcial)
Calendari recuperació pendents (2n parcial)
Calendari recuperació pendents (conv. ordinària)
Calendari recuperació pendents (conv. extra. 2BAT)

* Per a més detalls, contacteu amb el Cap de departament.

 

Cicles Formatius
Criteris recuperació de pendents CF
Calendari convocatòria ordinària mòduls pendents