Durant el curs 20-21 hem iniciat el programa Escoles Verdes i som actualment un centre en formació.

 

Volem ser un centre sostenible i respectuós amb el medi ambient. Com a centre incorporem al nostre projecte educatiu principis, objectius i  actuacions que promoguin els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental.

Algunes de les accions desenvolupades són:

  • Projecte de reutilització de llibres de text i lectures gestionada per l’empresa Iddink. Els alumnes tenen més cura del material escolar en un projecte que preserva el medi ambient. Aquest projecte s’ha iniciat durant el curs 20/21

 

 

  • Projecte ERZ: Projecte desenvolupat per l’alumnat del 3r d’ESO B durant el curs 19/20 amb l’objectiu d’aconseguir un esbarjo amb residus zero!

Vídeo projecte ERZ

  • Participació en la setmana pel clima 2019 amb un conjunt de propostes per tota la comunitat educativa.

Vídeo de presentació