Estudis

L’institut Ramon Muntaner és un centre públic d’ensenyament secundari que ofereix estudis reglats d’ESO, batxillerat diürn i nocturn i cicles formatius:

  • El cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a les persones en situació de dependència (2 cursos)
  • El cicle formatiu de grau superior d’educació infantil (2 cursos)
  • El cicle formatiu de grau superior en  d’integració social (2 cursos).

El centre acull cada curs uns 750 alumnes.

Així vivim una jornada a l’institut:

 

Cicles formatius: