Acredita’t

 

Avaluació i acreditació de competències professionals.

Àmbits:

👉Atenció a persones en situació de dependència

👉Acció social

 

+INFO: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/acredita-competencies-professionals

📧 Correu exclusiu per a informació sobre acredita’t: acreditat20-21muntaner@insrm.cat

🕗 Horari d’atenció telefònica, de dilluns a divendres de 8.00 a 22.30h

📞 Telèfon: 972 672 559 / 972 672 269

 


Què és l’Acredita’t?

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

El procés consta de diferents fases, veieu aquest vídeo explicatiu:

Documentació fase d’assessorament

Durant aquesta setmana anunciarem la data i hora per a la reunió informativa telemàtica sobre el procés per a tots els aspirants admesos.

Preu del Servei

La participació en la convocatòria requereix el pagament del preu públic per a les fases d’assessorament i d’avaluació. La manca de pagament del preu públic comporta la pèrdua del dret a participar en la convocatòria.

 1. Fase d’assessorament
  Abans de la fase d’assessorament, s’ha de fer efectiu el pagament del preu públic de 26 euros.
 2. Fase d’avaluació
  Abans de la fase d’avaluació s’ha de fer efectiu el pagament del preu públic de 13 euros per a cada unitat de competència a avaluar.
 3. Bonificacions i exempcions
 • Bonificacions
  Tenen una bonificació del 50 % del preu públic les persones següents:
 1. Membres de famílies nombroses classificades en la categoria general.
 2. Membres de famílies monoparentals.
 3. Demandants d’ocupació que perceben alguna prestació econòmica.
 • Exempcions
  Estan exemptes del pagament del preu públic les persones següents:
 1. Amb un grau mínim de minusvalidesa del 33 %.
 2. Membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 3. Víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.
 4. Sotmeses a mesures privatives de llibertat.
 5. Demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
 • Les persones que presenten un informe d’assessorament anterior pel mateix àmbit i les mateixes qualificacions professionals, no han de fer el pagament del preu públic per la fase d’assessorament.
 • Les persones que estiguin cursant una titulació de formació professional inicial o un certificat de professionalitat on estiguin incloses les unitats de competència a avaluar, estan exemptes de fer el pagament del preu públic per la fase d’assessorament.

 

📅 Calendari orientatiu del procés ACREDITA’T

 • Gener 2021:
  La sessió informativa es realitzarà telemàticament dimecres 27 de gener a les 17:30.

  El termini de pagament s’estableix entre 25 i 29 de gener.

 • Febrer – març: fase assessorament.
 • Març – juny: fase avaluació.
 • Juny: entrega dels certificats d’acreditació i finalització del procés.

Resultat definitiu de preinscripció

Persones admeses:

Admesos resultat definitiu

Persones excloses per manca de justificació dels requisits de participació:

Exclosos resultat definitiu

NOTA:  a partir de l’11 de gener de 2021 es formalitzarà la inscripció a la fase d’assessorament.  Anirem informant en aquesta pàgina de com es realitzarà aquest procés.


Convocatòria oberta 2021 (AAC 2021)

• Àmbit Acció Social/Integració Social

Adreçat a personal que treballa en la gestió i actuació en intervencions de promoció d’igualtat de tracte i d’oportunitats i la dinamització en l’àmbit comunitari, aplicant estratègies per a la prevenció de situacions de desigualtat o per a la resolució de conflictes entre persones, per afavorir la participació ciutadana en la comunitat.

• Àmbit Neteja

Adreçat a personal que realitza tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, de treball domèstic com l’elaboració d’aliments, de rentat i planxat, cosit bàsic manual i preparació de llits en habitatges i/o la neteja i posada a punt d’habitacions, zones nobles i àrees comunes així com rentar, planxar i arranjar la roba de l’establiment d’allotjament i dels usuaris.

• Àmbit Atenció a les persones en situació de dependència

Adreçat a persones que realitzen tasques professionals relacionades amb l’atenció sociosanitària de persones dependents tant en domicili com en institucions socials així com amb la gestió de trucades de teleassistència.

Sol·licitud de preinscripció

http://acreditat.gencat.cat/ca/convocatories/2021/sollicitud/

Termini de la preinscripció (Convocatòria Oberta 2021): Del 25 de gener al 31 de març

 

La sessió informativa sobre la Convocatòria Oberta es realitzarà telemàticament dimecres 2 de juny a les 17:30. 

📅 El termini de pagament de les persones preinscrites  s’estableix fins el 31 de maig. Rebreu un correu electrònic amb el codi de barres per efectuar el pagament.

Disposeu de 3 dies hàbils per fer la reclamació des de la publicació de resultats.