Llista d’alumnat admès i llista d’espera del CFGM d’atenció a persones en situació de dependència (TADE)

És la llista d’alumnes que assignen al centre.
És la llista de tots els alumnes que van fer la preinscripció en el centre. S’especifica en quin centre s’han de matricular els que han obtingut una plaça. Recordeu que la matrícula és de l’1 al 7 de setembre de 2020. El dia 1 de setembre penjarem la informació al nostre web.