Activitat de sensibilització amb alumnes de CF

Durant la setmana del 4 al 8 de març vam tenir cedides 10 cadires de rodes per l’entitat MIFAS. Amb aquets material, els dies 5 i 6 de març es van dur a terme diferents dinàmiques i activitats de sensibilització amb els alumnes de 1r de CFGM TADE i 1r de CFGS TIS.

Es van fer jornades de sensibilització sobre barreres arquitectòniques, sortint del centre a fer un vol per Figueres amb les cadires de rodes, i comprovant de primera mà les dificultats amb que es troba una persona usuària de cadira de rodes en la mobilitat del seu dia a dia. Posteriorment també vam realitzar una activitat d’introducció als esports adaptats i un partit bàsquet en cadira de rodes.