Visita de l’EAIA i de Serveis Socials a l’alumnat de TIS i TEI

El dilluns 30 de gener una educadora social de l’Equip D’atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i una treballadora social de Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) del CCAE varen estar explicant a l’alumnat de primer del CFGS en Integració social i al de primer del CFGS en Educació infantil el circuit d’entrada de la població general als Serveis Socials d’Atenció Primària i, el segon nivell, el de l’especialització. Paral·lelament, les professionals de l’acció social emfasitzaren la importància del treball en equip, saber escoltar i la cooperació entre els membres d’un equip de treball per obtenir una bona resposta a cada cas. L’alumnat va poder participar activament i, va haver de resoldre uns casos posant-los en comú i escoltant les diferents opinions. Gràcies Judit i Marta.