Projecte Com Sona l’ESO – Amposta 2018

Alguns alumnes de la Coral que cursen 3r i 4t d’ESO han anat al CSE 2018 a cantar a l’espectacle Max Planck vs Medusa, la batalla final.

Eren 1400 alumnes a l’escenari entre el cor, la banda, els actors i els ballarins. Una experiència extraordinària de feina en equip de 72 centres públics de secundària, coordinació artística i educació en valors.