Sortida de TIS al servei Ksameu

Els i les alumnes de primer de TIS van anar el divendres 16 de març a visitar el projecte Ksameu amb l’objectiu de realitzar una enquesta als seus usuaris i monitors.

Dins la unitat formativa de primers auxilis els alumnes van elaborar una entrevista per esbrinar quins eren els coneixements de primers auxilis dels enquestats, com també van preguntar sobre el format del llibret que caldria confeccionar i quines primeres actuacions en cas d’accidents s’inclourien en el citat llibret.  ​