Activitats de TIS 1 i 2

El dimarts 20 de febrer, el director del centre penitenciari, Sr.Francisco Lisa Catalán, va oferir una xerrada a l’alumnat de 1r i 2n del CFGS en Integració social per tal de complementar la visita de 23/02 a la presó de règim obert (Girona).

El divendres 23 de febrer, al llarg de tot el dia l’alumnat de 1r i 2n del CFGS en Integració Social va fer uns sortida a la ciutat de Girona.

Al matí van visitar el centre penitenciari de Girona que és una presó de la Generalitat de Catalunya, de règim obert, en el barri de Pont Major.

Després de dinar van visitar, primer, la Llar Residència del Grup Mifas: Servei d’acolliment residencial temporal o permanent destinat a persones amb discapacitat física, amb un grau d’autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, però que requereixen un determinat nivell d’organització i suport personal. L’objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar. Van ser guiats per la directora

I, després, el SÍRIUS MIFAS Centre per a l’autonomia personal: EL SÍRIUS MIFAS és el centre de referència de la demarcació de Girona que promou l’autonomia personal, la millora de l’accessibilitat i que afavoreix la integració social de les persones amb diverstiat funcional de totes les edats. Ens van assessorar la terapeuta ocupacional.