Xerrada/taller sobre el SAD (Servei d’Atenció a Domicicli).

La xerrada va venir a fer-la a la classe de Tade 2 l’alumna Sara Moubarik Rodríguez que cursa TIS2 (integració social).

Va presentar un powerpont amb les bases teòriques i tres casos reals seus com a treballadora en el camp.

Els alumnes van treballar en grups els casos pertinents i van parlar i aclarir les funcions.