Seguim treballant en la tasca de catalogar i museïtzar els aparells científics del centre

El grup de projecte d’enriquiment, que realitzen la tasca de la catalogació i museïtzació dels aparells científics dels passadissos del primer pis de l’institut, va treballant amb gran esforç per aconseguir el seu objectiu.

En aquest moment s’han creat un total de 28 fitxes tècniques corresponents a 28 instruments ubicats a l’armari 1 i 2 del primer pis. En aquestes fitxes hi trobem informació tal com: nom de l’aparell, dimensions, fotografies i una breu descripció de l’aparell. En breu es consultarà l’arxiu del centre per intentar esbrinar l’any d’adquisició de l’instrument.

Els instruments treballats corresponen majoritàriament al camp de la física com pot ser un voltímetre / amperímetre, una bomba pneumàtica, un dilatòmetre; però també se n’ha catalogat que es trobarien dins el camp de la tecnologia, com per exemple podria ser el cargol sense fi.