Reunions de tutors i famílies (ESO i BAT)

Tal i com figura en el calendari d’activitats des d’inici de curs, recordem als pares que la setmana vinent comencen les reunions entre els tutors i les famílies

Les reunions de famílies tindran lloc cada dijous a les 20:15h, amb aquesta periodització:

  • 1r i 2n d’ESO: dijous 19 d’octubre.
  • 3r i 4t d’ESO: dijous 26 d’octubre*.
  • 1r i 2n de BAT: dijous 2 de novembre.

La reunió serà conduïda pel tutor del grup-classe, que exposarà el funcionament general del grup i en farà una valoració.

Precisament per això, creiem que representa una bona oportunitat perquè les famílies puguin conèixer de primera mà el funcionament del centre, les novetats del curs i també coordinar i compartir l’acció educativa entre professors i famílies.

Per al bon funcionament de les reunions seria convenient que hi assistissin només els pares i mares.


* La reunió de famílies de 3r d’ESO B amb el tutor es realitzarà més endavant, prèvia convocatòria.