Concurs de disseny creatiu de l’AFA

CONCURS “DISSENY CREATIU MUNTANER” BASES DEL CONCURS

1.- OBJECTIU
L’institut i l’AFA us animem a participar en el concurs de disseny creatiu de temàtica lliure. La intenció del concurs és deixar volar la imaginació i provocar una explosió de creativitat que circuli pel nostre centre. El disseny guanyador formarà part d’una “Tote Bag” de tela exclusiva i única dissenyada per un alumne del Muntanter. En una part de la “Tote Bag” de tela hi haurà d’anar el logo institucional del centre o disseny similar.

2.- PRESENTACIÓ I TERMINIS
El concurs és obert a tots els estudiants matriculats al centre (ESO, BAT, BAT nocturn, CCFF). Els dissenys proposats per al concurs s’han de trametre per correu electrònic a l’adreça del centre totebagmuntaner@gmail.com. Aquesta adreça s’ha habilitat exclusivament per a la recepció de propostes per a aquest concurs, i serà gestionada exclusivament pel
responsable de recepció, qui no formarà part del Jurat i s’encarregarà de recopilar totes les propostes rebudes i vetllar per llur anonimat. Els participants poden enviar un sol treball.

Cada correu haurà d’incloure:
a) Un arxiu adjunt amb la imatge segons consta en l’apartat Condicions 3d.
b) En l’assumpte s’haurà d’indicar: CONCURS DISSENY TOTE BAG INSTITUT RAMON MUNTANER.
c) En el text del correu s’haurà d’especificar:
1. Nom, cognoms i edat del concursant.
2. Curs
La data límit de recepció de propostes serà fins el dia 10 d’abril de 2023.

3.- CONDICIONS
a) El disseny ha de ser original, creatiu, innovador i autèntic. Dibuix, imatge o frase.
b) Els dissenys podran ser realitzats per dos mètodes: una proposta digitalitzada per
ordinador o un dibuix a mà de tècnica lliure.
c) Els dissenys han de ser a dos colors de la carta de pantone.
d) Format de lliurament:
– Proposta digital: cada proposta haurà de ser presentada en format escalable, a color i arxiu JPG, i tenir una resolució mínima de 300×300 píxels (recomanant la major resolució possible).
– Proposta a mà sobre suport de paper: escanejar en color i arxiu JPG o PDF amb una grandària mínima DIN-A4.

4.- JURAT I VEREDICTE
El jurat valorarà la creativitat, qualitat i originalitat dels treballs així com l’encert del disseny, que transmeti personalitat i tingui molt de “flow”.

5. PREMI
S’estableix un premi de 100€ pel treball guanyador, 75€ pel segon i 50€ pel tercer premiat. Els premis són xecs a bescanviar als establiments vinculats a comerç Figueres. El guanyador
veurà plasmat el seu disseny a les “Tote Bag” del curs 2022-2023. El resultat es farà públic previsiblement el 21 d’abril de 2023.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El guanyador renuncia a qualsevol dret d’explotació sobre la imatge, reservant-se únicament els drets d’autoria. Cedeix a l’Institut Ramon Muntaner els drets de propietat industrial i intel·lectual que poguessin correspondre-li en relació amb el gràfic i amb la denominació, així com qualssevol uns altres que li poguessin correspondre, així com el seu “copyright”. Així doncs, l’Institut és propietari dels drets de manipulació, edició, exposició i reproducció sense limitacions.

7. EXEMPLE DE TOTE BAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsevol dubte podeu dirigir-vos a les professores Elena Casadevall, Lourdes Poch i Laia Segura.

Institut Ramon Muntaner de Figueres / www.insrm.cat amb el suport de l’AFA apamuntaner@gmail.com