Experiències empresarials a les aules

Avui hem rebut la vista d’en Joaquim Sas, gerent de SAS Prefabicats de Formigó S.A. que ha realitzat una xerrada a l’alumnat de 1r de BAT que cursa funcionament de l’empresa.

L’empresari ens ha fet una breu introducció històrica de la seva empresa, des de 1900 fins a l’actualitat, en la qual han aconseguit liderar el mercat nacional de productes fets amb formigó com pilars o balustres i que van dirigits als sectors de la construcció i la jardineria.

El ponent ens ha explicat, d’una manera molt propera, les competències que han de tenir els empresaris i empresàries i els recursos essencials que s’han de tenir en compte a l’hora de crear un negoci.

La xerrada forma part del programa Escola i Empresa de la Fundació Privada d’Empresaris de Catalunya FemCAT.