Convalidacions a Cicles Formatius curs 22/23

Aquí teniu les taules de convalidacions per a cada Cicle Formatiu per al curs actual 22/23:

Convalidacions CFGM TADE

Convalidacions CFGS TIS

Convalidacions CFGS TEI

 

Aquests són els impresos de sol·licitud:

Sol·licitud de convalidació de crèdits, mòduls o unitats formatives de cicles formatius

Sol·licitud de convalidació singular de crèdits o unitats formatives de cicles formatius de formació professional inicial

Sol·licitud d’exempció de FCT