Implementació dels estudiants d’integració social al Ksameu

Aquesta setmana l’alumnat de 1r  del CFGS d’integració social ha fet una implementació amb nois i noies del Ksameu, a Figueres. En aquest taller han treballat continguts relacionats amb la prevenció i sensibilització vers les relacions tòxiques, la violència masclista i les noves masculinitats, tenint en compte les xarxes socials.
Aquests continguts s’han organitzat a partir dels continguts del mòdul 06.