Llistat d’assignacions, llista d’espera i preinscripcions a l’ESO

Informe d’assignacions:  Alumnes que han assignat en el centre.
Informe de preinscrits:  Alumnes que han fet la preinscripció en el centre  amb el centre assignat.
Informe  de la llista d’espera: Alumnes que han fet la preinscripció i no han obtingut plaça en el nostre centre.