Sessions de suport i orientació a les famílies d’ESO

Avui comença un espai en línia d’escolta i acompanyament per famílies amb fills que cursen ESO. L’activitat forma part del pla educatiu d’entorn de Figueres.  
Dates: 11, 18 i 25 de març a les 19h