Xerrada a l’alumnat de 2n del CFGS en Integració Social

El passat dijous 29 d’octubre de 2020 les Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà amb experiència migratòria i que viuen en diferents municipis de l’Alt Empordà oferiren una xerrada, al grup de 2n del CFGS en Integració Social, amb relació a  la interculturalitat, el racisme i el sostre de cristall.
A partir de diferents dinàmiques ens endinsaren en la descripció d’aquests conceptes relacionant-los amb les vivències particulars de l’alumnat i, d’elles mateixes.
Paral·lelament, els marcadors treballats esdevingueren motiu de debat i, alhora, l’oportunitat per a diferenciar aspectes de discriminació generals, d’altres de més específics.
A manera de conclusió, recordar que les Dones referents de l’Alt Empordà volen donar a conèixer les cultures d’origen per a facilitar  el pont i el diàleg entre la societat d’acollida i les persones nouvingudes.
Sensibilitzen a la societat catalana per a trencar els prejudicis, estereotips i creences.