Acció tutorial a 2n d’ESO sobre alcohol amb el taller “T’ho empasses tot?”

L’associació PDS (Promoció i Desenvolupament Social) ha realitzat avui un taller al 2n d’ESO B amb l’objectiu de millorar la informació de l’alumnat en relació a l’alcohol, augmentar la percepció de risc associada al consum d’alcohol, analitzar críticament els tòpics i les falses creences habituals en relació a l’alcohol, incrementar el grau de consciència sobre les conseqüències negatives del consum abusiu d’alcohol i afavorir una posició crítica envers els missatges publicitaris sobre les begudes alcohòliques.

La proposta “T’ho Empasses Tot?”  és un programa universal per a fomentar la reflexió entorn al consum d’alcohol des de l’àmbit educatiu. S’orienta a treballar amb menors que no consumeixen alcohol, posant al seu abast elements informatius i educatius que ajudin a orientar actituds i conductes, i a qüestionar críticament els aspectes  de la representació social del consum d’alcohol que no es corresponen amb un plantejament objectiu.  A la vegada, el programa té en compte la realitat de l’abast del consum d’alcohol entre els i les adolescents. Per això també es tracten continguts que tenen a veure amb la prevenció d’episodis de consum abusiu d’alcohol.

Els tallers es realitzaran a l’hora de tutoria per tots els grups de 2n d’ESO i gràcies a la proposta de motxilla pedagògica que ofereix el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.