Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

El Departament d’Educació ha publicat el nou calendari. La preinscripció a les proves d’accés a CFGM serà del 13 al 21 de maig. Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any 2020) i no tenir l’ESO en el moment de la preinscripció a les proves d’accés a CFGM.

Es tracta d’una molt bona opció per aquells alumnes que volen fer un CFGM el curs vinent. Al CFGM s’hi pot accedir a través d’aquesta prova d’accés, independentment de si gradua o no amb l’ESO a final de curs.

Quan es fan les preinscripcions al CFGM, el 60% de les places són per alumnes que han graduat a l’ESO, el 20% als PQPI i el 20% està reservat a aquells alumnes que han aprovat les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Fer la prova d’accés a CFGM pot ser una molt bona oportunitat per tenir una bona nota d’accés al CFGM. Els que no fan la prova d’accés poden optar al CFGM només amb la mitjana dels tres primers cursos d’ESO. Quan l’alumnat faci la preinscripció al CFGM haurà d’escollir si vol que li tinguin en compte la mitjana dels tres primers cursos d’ESO o la prova d’accés a CFGM.

Ni la preinscripció ni la prova es fa al nostre institut.

Per més informació consulteu:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/