Activitat de sensibilització amb alumnes de CF

Durant la setmana del 18 al 22 de febrer vam tenir cedides 10 cadires de rodes per l’entitat MIFAS. Amb aquets material es van dur a terme diferents dinàmiques i activitats de sensibilització amb els alumnes de 1r de CFGM TADE i 1r CFGS TIS.

Es van fer jornades de sensibilització sobre barreres arquitectòniques, sortint del centre a fer un vol per Figueres amb les cadires de rodes, i comprovant de primera mà la poca amabilitat que presenten els entorns quotidians per les persones amb mobilitat reduïda. Posteriorment també van realitzar una activitat d’introducció als esports adaptats i un partit bàsquet en cadira de rodes.