Imma Arrufat imparteix un taller de convivència a TIS2

El dijous 10 de Maig els alumnes de TIS 2 dins de l’assignatura d’Atenció a les Unitats de Convivència van participar en un taller amb l’Educadora Social Imma Arrufat.

L’activitat “Escolta activa dins de l’entrevista amb l’usuari” va consistir en un role-playing en triangle on els alumnes feien succesivament els papers de terapeuta, observador i usuari. Finalment es va fer una posta en comú.

L’activitat la va organitzar el professor Quim Llauger.