Els projecte d’Aprenentatge-Servei du els nostres alumnes de TEI2 a diverses escoles de la ciuitat

Aquestes dues darreres setmanes els alumnes de segon d’infantil han fet activitats a les escoles, Anicet de Pagès, Pous i Pagès i Cor de Maria, amb el projecte Aprenentatge-servei.

Van presentar contes i jocs per treballar la coeducació.