Les alumnes de TEI treballen els primers auxilis per a escoles bressol

Les alumnes de TEI, el passat dimarts 27 de Febrer, van entrevistar a tres educadores de llar d’infants.

L’objectiu de l’entrevista és la confecció d’un llibret de primers auxilis per cadascuna de les tres escoles bressol: la llar d’infants els Xiquets de Llers, Els Pins de Figueres i el Riuet de Riumors. 

Les alumnes van aprofundir en quins protocols de primers auxilis existeixen a cada escola; quins casos o incidències han viscut i com han actuat; com també quin model de llibret els seria útil.