Museu virtual

1. Benvinguda

2. Història del centre

3. Espais museístics

4. Col·leccions

4.1. Acústica

4.2. Electricitat

4.3. Magnetisme

4.4. Música

4.5. Volumetries

La distribució dels alumnes s’ha fet tenint en compte diferents criteris:

 1. Que fossin de diferents nivells d’ESO i grups/classe
 2. Que les hores del projecte no afectessin sempre les mateixes matèries curriculars.
 3. Que es pogués crear una bona dinàmica de treball entre ells.

La idea inicial és la d’oferir a aquests alumnes la possibilitat de treballar en projectes diferenciats del currículum habitual i regulat que els pugui representar un enriquiment acadèmic i personal;  d’altra banda sempre tenint en compte que no els signifiqui un esforç suplementari o una pèrdua de concentració en la dinàmica normal de les matèries del curs. En aquest sentit es prioritza sempre les convocatòries d’exàmens o les classes de repàs per a tal objectiu i per tant la no assistència, plenament justificada, a les hores del projecte.

La previsió és la de fer unes vint-i-cinc hores per curs dedicades al projecte de Museu Virtual.

El primer curs, que és el d’inici del projecte (2017-18) l’equip d’alumnes està dividit en dos grups en funció de l’horari i la disponibilitat del professorat.

El grup està format pels següents alumnes:

 • Andreu Clotas (1r)
 • Júlia Fita (1r)
 • Jordi Costa ( 2n)
 • Bruna Grávalos (4t)
 • Joaquim Jové (4t)

El segon curs del projecte (2018-2019) la dinàmica és la mateixa però amb la novetat de l’intercanvi dels grups d’alumnes respecte de l’altre projecte d’enriquiment realitzat al nostre centre (“Itinerari de Garcia Lorca a Figueres”) i la incorporació de nous alumnes de 1r d’ESO.

El grup està format pels següents alumnes:

 • Cabrafiga, Pau (1r C)
 • Gimbernat, Martí (1r B)
 • Genover, Laia (2n C)
 • Gràvalos, Èlia (2n D)
 • Higueras, Blai (2n D)
 • Oliveras, Joana (2n B)
5. Equip