Tria de matèries optatives de l’alumnat que cursa actualment 1r d’ESO

Benvolgudes famílies i alumnes,

La tria d’optatives del curs vinent de 2n d’ESO es realitzarà de forma telemàtica. L’alumnat de 2n d’ESO durà a terme una matèria optativa de dues hores setmanals.

L’alumnat haurà de respondre un formulari que estarà disponible fins dimarts 30 d’abril. L’equip de tutors explicarà el procediment a la tutoria del 22 d’abril, per si hi ha algun dubte que cal aclarir.

El professorat ha elaborat diferents vídeos per ajudar-vos en la presa de decisió. Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el vostre tutor/a.

 

Oferta d’optatives de 2n d’ESO

 

Robòtica, disseny 3D i programació (ROB)

Vols programar jocs, robots i dissenyar objectes en 3D? Treballarem els aspectes següents:

-Programació en Scratch: Durant el primer trimestre es treballarà amb Scratch, un programa que s’utilitza tant per a dissenyar videojocs com per a programar el cervell d’un robot (placa electrònica).-Disseny 3D: El segon trimestre treballarem amb programes de disseny amb 3D (Sketchup, Tinkercad…). Dissenyarem peces en 3 dimensions i n’imprimirem alguna amb la impressora 3D.

-Robòtica amb la placa Arduino: El tercer trimestre farem robòtica, programant amb diversos programes (Scratch i Arduinoblocks). Muntarem petits circuits electrònics amb la placa Arduino i protoboard, a on aplicarem els programes dissenyats, aconseguint fer encendre leds, girar motors, fer sons, etc.

L’objectiu final de la matèria és construir un robot amb alguna de les peces impreses en 3D pels alumnes. Tot el material serà del departament, però l’alumnat que es vulgui quedar el robot, tindrà opció de fer-ho abonant el preu total del robot, uns 30 €.

Llegir: no t’ho pots perdre

No us podeu perdre el plaer de llegir. Però no només de llegir, sinó també de conversar i d’escriure sobre les lectures. Es llegiran textos i lectures engrescadores, propostes que sortiran del professorat de la matèria i també es deixarà la porta oberta a les propostes de lectures que facin els alumnes.

Aquesta optativa vol ser una matèria molt participativa i creativa que permeti gaudir de la literatura a tots els alumnes, tant els que hi estan interessats com aquells qui d’entrada no troben atractiva la literatura, però que busquen una porta que els introdueixi al món dels llibres.

Francès

Aquesta matèria ofereix el primer contacte amb el francès, es parteix des de zero. En cas que els alumnes ja tinguin unes nocions prèvies de la llengua, és el moment de repassar i consolidar els coneixements per establir una bona base lingüística.

El nostre centre col·labora amb l’Alliance Française i l’Institut Français, cosa que permet presentar-se a les proves oficials per obtenir títols oficials de francès reconeguts per marc europeu de les llengües.

L’aprenentatge de la llengua es fa mitjançant cançons, lectures, pel·lícules… combinats amb l’aprenentatge de la gramàtica. Altres aspectes que es treballen són la comprensió oral i escrita de la llengua, l’expressió, la cultura…

 

Vida activa i saludable a través de l’educació física

Aquesta matèria té per objectiu organitzar sortides relacionades amb l’àmbit d’educació física, dinamitzar les lligues esportives de les hores d’esbarjo i aprendre a viure una vida activa i saludable.

Per tot això, es treballaran una sèrie de projectes que inclouran una part teòrica i una altra de pràctica i, per tant, les classes tindran lloc tant a dins com a fora de l’aula.

Som Competents en matemàtiques

Preparació per a poder assolir les competències pendents del curs anterior. Es resoldran els dubtes que hi hagi respecte a les tasques demanades per a poder assolir aquestes competències. Aquesta matèria s’assignarà d’ofici a tots aquells alumnes amb matèries pendents de 1r d’ESO, atès que és prioritari que l’alumne pugui adquirir les competències bàsiques que hauria d’haver assolit en cursos anteriors.

Còmic

L’optativa de còmic és una introducció el llenguatge del còmic d’una manera pràctica i divertida. L’objectiu és experimentar amb els elements bàsics del llenguatge del còmic per poder crea històries creatives i originals. Una aproximació el món del dibuix i del llenguatge plàstic perquè els alumnes enriqueixin la seva capacitat creativa i comunicativa.
Dins l’optativa treballarem els següents apartats:
1 Breu introducció a la història del còmic
2. Gèneres, temàtiques i estils de dibuix
3. Elements bàsics del llenguatge del còmic
4. El dibuix de la cara, expressions facials i el cos humà
5. Angles de visió i tipus de plans
6. Recursos expressius en l’acció i la seqüència d’imatges
7. L’argument, el guió literari i el guió tècnic
8. Procés de creació d’un còmic