Projectes de prevenció a través de l’aula d’emprenedoria

Avui hem realitzat dos tallers de prevenció de l’abús sexual amb els alumnes de 1r i 2n de TIS. Aquestes sessions permetran la creació de  projectes i entitats amb aquesta temàtica en el mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora.

Aquesta acció forma part del projecte d’aules d’emprenedoria i compte amb el finançament del Ministerio de Educación y Formación Profesional i per l’Unió Europea Next Generation.