Eleccions al consell escolar

En compliment de la RESOLUCIÓ EDU/3014/2023, de 30 d’agost,  el 30 d’octubre de 2023 iniciarem el procediment de renovació de la meitat dels membres representants del consell escolar del centre.

Aquest any la renovació correspon a:

   • 4 professors/es elegits/des en votació directa pel claustre.
 • 2 pares/mares elegits per tots els pares, mares i tutors legals del centre.

 

Les dates més significatives d’aquest procés electoral són:

 • Dilluns 30 d’octubre: convocatòria d’eleccions i publicació del cens al tauler d’anuncis del centre. Presentació de candidatures a través del formulari del web.
 • Dijous 2 de novembre a les 11.00 h a la secretaria del centre: sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals del sector alumnat i famílies.
 • Divendres 3 de novembre:  constitució de les meses electorals de tots els sectors.
 • Del 30 d’octubre al 3 de novembre: reclamacions del cens.
 • Dilluns 6 de novembre: publicació del cens definitiu al tauler.
 • Dimarts 7 de novembre: últim dia per presentar les candidatures.
 • Dijous 9 de novembre: publicació de les candidatures.
 • Dimarts 21 de novembre: Inici del període electoral:
  • 14.45 a 15.30: votacions del sector professorat a la sala d’actes en un claustre extraordinari. Escrutini.
  • 17.00 a 19.00: votacions de les famílies a la sala 2 de professorat. Escrutini.
 • Dimecres 22 de novembre: publicació dels resultats i de les dades de participació.
 • Dimecres 29 de novembre a les 20.00 h: constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres.

Podeu obtenir més informació sobre el consell escolar i sobre els membres actuals en aquest enllaç.