Voleu conèixer les activitats que estem fent a tecnologia aquests dies?

L’alumnat de 2n d’ESO ha realitzat un taller de dinamització sobre l’eficiència energètica, en el qual  han pogut comparar el consum energètic de diferents tipus de lluminàries: bombetes, fluorescents i leds.

També han estat realitzant muntatges de circuits elèctrics utilitzant diversos components: bombetes, interruptors, commutadors, commutadors d’encreuament o polsadors alimentats per una font d’alimentació.

Els alumnes de 3r d’ESO estan construint l’estructura d’un arc i una biga per a complementar els aprenentatges sobre tipus d’estructures

L’alumnat de 4t està construint la maqueta d’un habitatge domòtic. Un dels grups incorpora al seu habitatge una piscina, amb una bomba d’aigua.

En aquest vídeo estan comprovant el funcionament de la bomba:

 

També han fet la prova de resistència del vas de la piscina de la maqueta del seu habitatge.

Per últim, l’alumnat de 1r de batxillerat ha estat fent pràctiques d’electrònica amb plaques Arduino i el programa Arduinoblocks.