Motricitat a l’educació infantil

L’alumnat de 1r del CFGS d’educació infantil ha elaborat recursos per treballar la motricitat fina i la motricitat bàsica amb infants.

És interessant que durant la primera infància s’estimuli la psicomotricitat, sempre respectant el ritme maduratiu de cada infant. El desenvolupament de la motricitat va molt lligada al desenvolupament cognitiu. Els infants aprenen a partir del moviment.

Els recursos elaborats van des d’encaixos, jocs per fer la pinça o jocs on es treballa el desenvolupament òcul-manual com les bitlles i els cercles.

L’activitat ha estat elaborada a partir de materials reciclats, una de les premisses a tenir en compte a l’hora d’avaluar l’activitat.