Reobertura del centre i model de declaració responsable

El Departament d’Educació ha fixat la reobertura dels centres educatius públics per al proper 1 de juny sempre que la nostra regió sanitària entri en la Fase 2. Per tal d’establir els termes d’aquesta reobertura, el Departament ens ha anat donant una sèrie d’instruccions a partir de les quals cada centre ha hagut d’elaborar el seu propi Pla d’Obertura d’aplicació per al proper mes de juny. Aquest pla garanteix la salut de tota la comunitat educativa.