Proposta de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies (Estudiants o exalumnes dels CF de TADE i TIS)

El Departament d’Educació ens ha fet arribar la necessitat urgent de contractació de persones per a cobrir substitucions de professionals d’atenció personal en centres residencials i centres diürns per a la gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental.

Aquesta demanda va adreçada a l’alumnat major d’edat per ocupar llocs de treball on no estaran en contacte directe amb persones malaltes de COVID-19.

En concret, la necessitat de contractació va dirigida a l’alumnat de dos dels nostres cicles formatius:

– CFGM Atenció a persones en situació de dependència

– CFGS Integració social

– CFGM Cures auxiliars d’infermeria

La possibilitat de contractació està oberta tant a l’alumnat titulat en alguna de les titulacions esmentades com alumnat en procés de formació atenent la Resolució TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l’àmbit de les residències i centres diürns d’atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d’ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

L’alumnat o exalumnat que estigui interessat pot fer la sol·licitud mitjançant el següent formulari. https://forms.gle/RSD4BwxBPfkcWSqi8 .

El Departament d’Educació, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ahir a les dotze del migdia va obrir aquesta convocatòria a tots els centres educatius de Catalunya que ofereixen aquests ensenyaments i a les vuit de la tarda ja comptava amb la col·laboració de 670 persones. Aquesta oferta quedarà oberta fins que la situació ocasionada per la pandèmia torni a la normalitat.