Tasques proposades per ESO, batxillerat i cicles formatius fins el 13 d’abril

Benvolgudes famílies i alumnat,

Des de l’institut Ramon Muntaner us fem arribar les següents instruccions amb l’objectiu de clarificar quina serà l’activitat docent que portarem a terme mentre duri aquest període de tancament del centre. Hem de partir de la idea que no estem en un període de vacances i, per tant, hem de seguir treballant en la mesura del possible per tal que quan sigui permès reemprendre l’activitat normal s’hagi produït el mínim perjudici en la marxa acadèmica de l’alumnat.

És per això que a partir d’avui el professorat del centre farà arribar a l’alumnat feina per tal que es pugui anar treballant des de casa en el seguiment de les diverses matèries. Aquesta feina el professorat la posarà a disposició de l’alumnat mitjançant el Moodle (en el cas que en tinguessin) o bé el correu electrònic d’Ieduca d’alumnes i famílies. Per poder fer un seguiment dia a dia de quines són les tasques que es proposen a l’alumnat caldrà que famílies i alumnat aneu consultant el següent document de manera regular:

https://docs.google.com/document/d/19ihWLHvKWNMA15qp1D22hxk2Q5WIn-6_5tkDVYTug6I/edit?usp=sharing

Es tracta d’un document viu, que s’anirà actualitzant dia a dia per part dels diferents professors per tal que l’alumnat sempre tingui feina nova per anar fent. En alguns casos es proposarà feina nova dia a dia. En d’altres, es posarà feina per a més d’un dia. Dependrà de la dificultat de cadascuna de les activitats plantejades. Igualment, el professorat indicarà la manera com es corregirà la feina proposada.

És molt important que mentre duri aquesta situació excepcional l’alumnat s’esforci en fer la feina proposada, de forma regular i dedicant-hi el temps necessari. En això les famílies hi teniu un paper molt important de conscienciació dels vostres fills i filles. Comptem amb la vostra col·laboració per fer possible que el procés d’aprenentatge no s’aturi malgrat el tancament del centre.

En el cas que en les pròximes hores o dies el Departament d’Educació ens fes arribar noves instruccions relatives a l’activitat docent mentre duri el període de tancament dels centres us les farem arribar oportunament i, si cal, modificarem les presents en allò que pertoqui.

Qualsevol dubte o problema que pugui sorgir, si us plau, comenteu-nos-el i mirarem de donar-hi resposta el més aviat possible. Cuideu-vos molt i bona feina!